Výsledkové listiny contestov
Contesty 2010 :

IARU VHF 1 CONTEST 2010
Prevádzkový aktív etapa 08/2010
Prevádzkový aktív etepa 07/2010
Prevádzkový aktív etapa 06/2010
III. subregionál 2010Prevádzkový aktív 06/2010

Výsledková listina :


 F1-CQ  F2-CALL+RPRT  F3-DE  F4-QRZ  F5-RPT  F6-CFM  F7-RPRT  F8-CQCQ F9-QSO B4
 Znacka: OM4AJK          Pasmo: 144 MHz                   Test: VKV PA  2010/06
┌───────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬───────┐ 1 QSO/10m
│ Cas:  │ Znacka:      │ Vyslano:       │ Prijato:       │ Body: │ 1 QSO/1h
├───────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼───────┤ 3 b/h
│ 08:38 │ OM4TC        │  59 001 SSB    │  59 043 JN88WV │     3 │ █▀█ █▀█ ▄█
│ 08:39 │ OK2FKF       │  59 002 SSB    │  59 048 JN89KL │     3 │ █ █ █ █  █
│ 08:46 │ OK2TAS       │  59 003 SSB    │  59 054 JN99BM │     3 │ █▄█ █▄█  █
│ 08:47 │ OK2KCN       │  59 004 SSB    │  59 042 JN89OI │     3 │
│ 08:48 │ OM4ADK       │  59 005 SSB    │  59 013 JN98CX │     2 │   0° │      │
│ 08:50 │ OK2S         │  59 006 SSB    │  59 039 JN89WS │     3 │ 345° │      │
│ 08:53 │ OM2VL        │ 599 007 SSB    │  59 098 JN87WV │     3 │ 192° │      │
│ 08:57 │ OL1B         │  59 008 SSB    │  59 050 JO80IB │     4 │ 319° │ ODX  │
│ 09:06 │ OM4ANI       │  59 009 SSB    │  59 015 JN98AV │     2 │ 233° │      │
│ 10:09 │ OK2RSC       │  59 010 SSB    │  59 075 JN89QE │     3 │ 291° │      │
│ 10:12 │ OK2KZO       │  59 011 SSB    │  59 082 JN88AU │     3 │ 266° │      │
│ 10:16 │ OM4ADT       │  59 012 SSB    │  59 023 JN98CW │     2 │ 180° │      │
│ 10:23 │ OK2KJT       │  59 013 SSB    │  59 147 JN99AJ │     3 │ 345° │      │
│ 10:24 │ OM4DN        │  59 014 SSB    │  59 039 JN98CX │     2 │   0° │      │
│ 10:32 │ OM6TX        │  59 015 JN98CX │  59 072 JN99JK │     3 │  40° │      │
  10:33 │ OK2UHP       │  59 016 SSB    │  59 086 JN88XW │     3 │ 256° │
 10:40 │ OK2MAJ       │  59 017 SSB    │  59 045 JN89SG │     3 │ 304° │
 10:46 │ OM3RAL       │  59 018 SSB    │  59 012 JN98LR │     2 │ 117° │
 10:47 │ OM3TGE       │  59 019 SSB    │  59 053 JN98FV │     2 │ 117° │
 10:50 │ OM6AVK       │  59 020 SSB    │  59 061 JN99GK │     3 │  25° │
       │              │     021 JN98CX │                │       │      │


Výsledková listina :


 F1-CQ  F2-CALL+RPRT  F3-DE  F4-QRZ  F5-RPT  F6-CFM  F7-RPRT  F8-CQCQ F9-QSO B4
 Znacka: OM4AJK          Pasmo: 144 MHz        Test: III. subregionalny zavod 2
┌───────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬───────┐ 1 QSO/10m
│ Cas:  │ Znacka:      │ Vyslano:       │ Prijato:       │ Body: │ 1 QSO/1h
├───────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼───────┤ 90 b/h
│ 11:31 │ OK2PVF       │  59 001 SSB    │  59 470 JN99JQ │    90 │ █▀█ █▀█ ▄█
│ 11:34 │ OL9W         │  59 002 SSB    │  59 739 JN99CL │    56 │ █ █ █ █  █
│ 11:36 │ OM3RRK       │  59 003 SSB    │  59 256 JN99EH │    39 │ █▄█ █▄█  █
│ 11:39 │ OL7Q         │  59 004 SSB    │  59 421 JN99FN │    68 │
│ 11:40 │ OM6A         │  59 005 SSB    │  59 651 JN99JC │    45 │  72° │      │
│ 11:44 │ OK2FKF       │  59 006 SSB    │  59 322 JN89KL │   112 │ 300° │      │
│ 11:48 │ OK2KYZ       │  59 007 SSB    │  59 549 JO80NB │   144 │ 327° │      │
│ 11:54 │ OK3W         │  59 008 SSB    │  59 326 JN99AJ │    48 │ 345° │      │
│ 11:56 │ OM3RRC       │  59 009 SSB    │  59 262 JN99EH │    39 │  18° │      │
│ 11:58 │ OM3RRE       │  59 010 SSB    │  59 156 JN98FX │    19 │  90° │      │
│ 12:06 │ OM7M         │ 599 011 CW     │ 599 413 JN98UP │   116 │ 108° │      │
│ 12:19 │ OK2KJU       │ 599 012 CW     │ 599 197 JN89SJ │    68 │ 314° │      │
│ 12:27 │ OM6TY        │ 599 013 CW     │ 599 227 JN99JK │    67 │  40° │      │
│ 12:38 │ OK2KYD       │  59 014 SSB    │  59 180 JN88XW │    19 │ 256° │      │
│ 12:39 │ OM3TZZ       │  59 015 JN98CX │  59 528 JN88NG │   113 │ 226° │      │
  12:34:14 (UTC)                                               

│ 12:42 │ OK2C         │  59 016 SSB    │  59 528 JN99AJ │    48 │ █▀█ ▀▀█ █▀█
│ 12:47 │ OK2IRE       │  59 017 SSB    │  59 245 JN99FU │    99 │ █ █  ▀█ █ █
│ 12:48 │ OM3KUN       │  59 018 SSB    │  59 180 JN99GK │    57 │ █▄█ ▄▄█ █▄█
│ 12:57 │ OM4ANJ       │  59 019 SSB    │  59 021 JN98AV │    16 │
│ 13:00 │ SN9F         │  59 020 SSB    │  59 279 JO90KG │   152 │  18° │      │
│ 13:03 │ OM3W         │  59 021 SSB    │  59 518 JN99CH │    38 │   0° │      │
│ 13:06 │ OK2KPS       │  59 022 SSB    │  59 222 JN89WH │    45 │ 327° │      │
│ 13:18 │ OE8GVK/P     │  59 023 SSB    │  59 455 JN88GR │   126 │ 258° │      │
│ 13:21 │ OM4TA        │  59 024 SSB    │  59 004 JN99FC │    23 │  53° │      │
│ 13:25 │ OM4DN        │  59 025 SSB    │  59 101 JN98CX │     1 │   0° │      │
│ 13:32 │ OK2OHA       │  59 026 SSB    │  59 186 JN89SO │    85 │ 325° │      │
│ 13:48 │ HA6W         │  59 027 SSB    │  59 551 KN08FB │   195 │ 121° │ ODX  │
│ 13:55 │ OK2KYJ       │  59 028 SSB    │  59 270 JN89QQ │   100 │ 323° │      │
│ 13:56 │ SP9GCV       │  59 029 SSB    │  59 071 JO90GC │   128 │  11° │      │
│       │              │     030 JN98CX │                │       │      │      │
  12:34:45 (UTC)                                                 DOS: 14 371 KB
Vstupni data:                                    Op:
                   Celkem: 2 157 km, 74 km/QSO, ODX: HA6W, 195 kmPrevádzkový aktív etapa 07/2010


 
Toto kolo PA bol veľmi zvláštny . Hlavne preto, že som bežal len 2 hodiny  a z toho bol ešte 4 krát výpadok elektrickej energie. Takže bola veľká radosť.. Prvý výpadok trval asi 30 minút, potom d'alšie 3 výpadky boli 5 minútové. Čiže d'alšia skoro hodina ve keli. A tak je výsledok aký, aký je.....


Výsledková listina :
 
Znacka: OM4AJK          Pasmo: 144 MHz                   Test: VKV PA  2010/07
┌───────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬───────┐ 0 QSO/10m
│ Cas:  │ Znacka:      │ Vyslano:       │ Prijato:       │ Body: │ 0 QSO/1h
├───────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼───────┤ 0 b/h
│ 08:24 │ OM4TC        │  59 001 SSB    │  59 036 JN88WV │     3 │ █▀█ ▄█  █▀▀
│ 08:31 │ OK2S         │  59 002 SSB    │  59 051 JO80OC │     4 │ █ █  █  ▀▀█
│ 08:33 │ OM3KGW       │  59 003 SSB    │  59 036 JN99CH │     3 │ █▄█  █  ▄▄█
│ 08:34 │ OM4ANI       │  59 004 SSB    │  59 011 JN98AV │     2 │
│ 08:35 │ OM4DN        │  59 005 SSB    │  59 018 JN98CX │     2 │   0° │      │
│ 08:36 │ OM3TGE       │  59 006 SSB    │  59 015 JN98FV │     2 │ 117° │      │
│ 08:37 │ OK2KCN       │  59 007 SSB    │  59 028 JN89OI │     3 │ 300° │      │
│ 08:39 │ OM4AQP       │  59 008 SSB    │  59 017 JN99CH │     3 │   0° │      │
│ 08:52 │ OK2RSC       │  59 009 SSB    │  59 059 JN89QE │     3 │ 291° │      │
│ 08:54 │ OK2MAJ       │  59 010 SSB    │  59 030 JN89UE │     3 │ 303° │      │
│ 10:37 │ OK2TAS       │  59 011 SSB    │  59 082 JN99BM │     3 │ 354° │      │
│ 10:44 │ OK2KJT       │  59 012 SSB    │  59 106 JN99AJ │     3 │ 345° │      │
│ 10:53 │ SP9DSD       │  59 013 SSB    │  59 074 JO90KG │     4 │  18° │      │
│ 10:54 │ OM6TX        │  59 014 SSB    │  59 082 JN99JK │     3 │  40° │      │
│       │              │     015 JN98CX │                │       │      │      │
  12:30:00 (UTC)                                                 DOS: 14 373 KB
Vstupni data:                                    Op:
                   Celkem: 41 * 6 WWL = 246
Prevádzkový aktív etapa 08/2010

Toto kolo PAčka som nebežal z domu, ale od kamarátovej chaty . Nachádza sa nad mestom, domáci to volajú nad chobotom. Je to zhruba o 50 metrov vyššie ako najvyššie položená časť mesta, prekrývajú to len trošku strechy barákov na sídlisku Pod Hájom. Ked'že je to o 3 km južnejšie od môjho QTH, znamenalo to zmenu lokátora zo sufixu X na W, čiže JN98CW . 
Celkovo som dosiahol o 15 spojení viac, mohlo to byť ale lepšie, škoda že som začal až o hodinu neskôr a mohlo to byť tých 10 spojení ešte)....

73 a dopočutia v d'alšej etape !!!

Výsledková listina :

 F1-CQ  F2-CALL+RPRT  F3-DE  F4-QRZ  F5-RPT  F6-CFM  F7-RPRT  F8-CQCQ F9-QSO B4
 Znacka: OM4AJK          Pasmo: 144 MHz                   Test: VKV PA  2010/08
┌───────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬───────┐ 1 QSO/10m
│ Cas:  │ Znacka:      │ Vyslano:       │ Prijato:       │ Body: │ 1 QSO/1h
├───────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼───────┤ 2 b/h
│ 12:15 │ OM4AAS       │  59 001 SSB    │  59 026 JN98EP │     2 │ █▀█ █▀█ ▄█
│ 12:15 │ OM4DN        │  59 002 SSB    │  59 018 JN98CX │     2 │ █ █ █ █  █
│ 12:15 │ OK2KJT       │  59 003 SSB    │  59 101 JN99AJ │     3 │ █▄█ █▄█  █
│ 12:16 │ OM3CQF       │  59 004 SSB    │  59 075 JN88RT │     3 │
│ 12:16 │ OK2KCN       │  59 005 SSB    │  59 063 JN89OI │     3 │ 300° │      │
│ 12:17 │ OK2RSC       │  59 006 SSB    │  59 061 JN89QE │     3 │ 291° │      │
│ 12:17 │ OK2S         │  59 007 SSB    │  59 114 JO80OC │     4 │ 330° │ ODX  │
│ 12:17 │ OM4ANI       │  59 008 SSB    │  59 022 JN98AV │     2 │ 233° │      │
│ 12:18 │ OK1FC        │  59 009 SSB    │  59 079 JN79QP │     4 │ 291° │      │
│ 12:18 │ OK2KYJ       │  59 010 SSB    │  59 052 JN89QQ │     3 │ 323° │      │
│ 12:18 │ OM4TC        │  59 011 SSB    │  59 065 JN88WV │     3 │ 249° │      │
│ 12:18 │ OK2RAB       │  59 012 SSB    │  59 137 JN89AK │     3 │ 289° │      │
│ 12:19 │ OM3KGW       │  59 013 SSB    │  59 110 JN99CH │     3 │   0° │      │
│ 12:19 │ OK2FKF       │  59 014 SSB    │  59 057 JN89KL │     3 │ 300° │      │
│ 12:19 │ OK2MRJ       │  59 015 JN98CX │  59 050 JN89EI │     3 │ 288° │      │
 
 F1-CQ  F2-CALL+RPRT  F3-DE  F4-QRZ  F5-RPT  F6-CFM  F7-RPRT  F8-CQCQ F9-QSO B4
 Znacka: OM4AJK          Pasmo: 144 MHz                   Test: VKV PA  2010/08
┌───────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬───────┐ 30 QSO/10m
│ Cas:  │ Znacka:      │ Vyslano:       │ Prijato:       │ Body: │ 30 QSO/1h
├───────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼───────┤ 92 b/h
│ 12:20 │ OK2BMJ       │  59 016 SSB    │  59 025 JN89VP │     3 │ █▀█ ▀▀█ █▀█
│ 12:20 │ OK2MAJ       │  59 017 SSB    │  59 018 JN89SG │     3 │ █ █  ▀█ █ █
│ 12:20 │ OM2DT        │  59 018 SSB    │  59 017 JN88QS │     3 │ █▄█ ▄▄█ █▄█
│ 12:21 │ OM4ADK       │  59 019 SSB    │  59 020 JN98CX │     2 │
│ 12:21 │ OM3KEG       │  59 020 SSB    │  59 013 JN98CR │     2 │ 180° │      │
│ 12:22 │ OM4ANJ       │  59 021 SSB    │  59 012 JN98AV │     2 │ 233° │      │
│ 12:22 │ OK1YB        │  59 022 SSB    │  59 035 JO70ND │     4 │ 301° │      │
│ 12:22 │ OK1NS        │  59 023 SSB    │  59 068 JO70EH │     4 │ 300° │      │
│ 12:23 │ OL1B         │  59 024 SSB    │  59 098 JO80IB │     4 │ 319° │      │
│ 12:23 │ OK1NZ        │  59 025 SSB    │  59 025 JN99FC │     3 │  53° │      │
│ 12:23 │ OK2VYJ       │  59 026 SSB    │  59 065 JN79RL │     4 │ 287° │      │
│ 12:23 │ OK2KZO       │  59 027 SSB    │  59 083 JN88AV │     3 │ 267° │      │
│ 12:24 │ OK1KFB       │  59 028 SSB    │  59 071 JN79AI │     4 │ 279° │      │
│ 12:24 │ OK2VZE       │  59 029 SSB    │  59 110 JN89GM │     3 │ 297° │      │
│ 12:24 │ OK1KWP       │  59 030 JN98CX │  59 129 JN79PP │     4 │ 290° │      │
  Celkem: 92 * 7 WWL = 644
IARU VHF Contest 2010


 F1-CQ  F2-CALL+RPRT  F3-DE  F4-QRZ  F5-RPT  F6-CFM  F7-RPRT  F8-CQCQ F9-QSO B4
 Znacka: OM4AJK          Pasmo: 144 MHz                Test: IARU VHF 1 Contest
┌───────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬───────┐ 1 QSO/10m
│ Cas:  │ Znacka:      │ Vyslano:       │ Prijato:       │ Body: │ 1 QSO/1h
├───────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼───────┤ 38 b/h
│ 16:11 │ OM3W         │  59 001 SSB    │  59 125 JN99CH │    38 │ █▀█ █▀█ ▄█
│ 16:13 │ OK2KJU       │  59 002 SSB    │  59 094 JN89SJ │    68 │ █ █ █ █  █
│ 16:14 │ OM4DN        │  59 003 SSB    │  59 030 JN98CX │     1 │ █▄█ █▄█  █
│ 16:19 │ OK3D         │  59 004 SSB    │  59 049 JN99CS │    89 │
│ 16:21 │ HA6W         │  59 005 SSB    │  59 133 KN08FB │   195 │ 121° │      │
│ 16:24 │ OL2I         │  59 006 SSB    │  59 062 JN89UR │    91 │ 337° │      │
│ 16:27 │ OL9W         │  59 007 SSB    │  59 206 JN99CL │    56 │   0° │      │
│ 16:29 │ OK2BFN       │  59 008 SSB    │  59 058 JN89UC │    40 │ 291° │      │
│ 16:32 │ OK2PVF       │  59 009 SSB    │  59 047 JN99JQ │    90 │  28° │      │
│ 16:33 │ OM3KII       │  59 010 SSB    │  59 098 JN88UU │    40 │ 249° │      │
│ 16:34 │ OL7Q         │  59 011 SSB    │  59 105 JN99FN │    68 │  16° │      │
│ 16:36 │ OK3W         │  59 012 SSB    │  59 102 JN99AJ │    48 │ 345° │      │
│ 16:42 │ OM8A         │  59 013 SSB    │  59 197 JN87WV │   123 │ 192° │      │
│ 16:53 │ OK2ZNT       │  59 014 SSB    │  59 023 JN89NV │   129 │ 323° │      │
│ 16:54 │ HA7P         │  59 015 JN98CX │  59 157 JN97KW │   126 │ 157° │      │
  15:51:12 (UTC)                                                 DOS: 14 373 KB
Vstupni data:                                    Op:              

 F1-CQ  F2-CALL+RPRT  F3-DE  F4-QRZ  F5-RPT  F6-CFM  F7-RPRT  F8-CQCQ F9-QSO B4
 Znacka: OM4AJK          Pasmo: 144 MHz                Test: IARU VHF 1 Contest
┌───────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬───────┐ 1 QSO/10m
│ Cas:  │ Znacka:      │ Vyslano:       │ Prijato:       │ Body: │ 1 QSO/1h
├───────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼───────┤ 80 b/h
│ 17:03 │ OL7M         │  59 016 SSB    │  59 202 JO80FG │   192 │ █▀█ ▀▀█ █▀█
│ 17:08 │ OM6A         │  59 017 SSB    │  59 224 JN99JC │    45 │ █ █  ▀█ █ █
│ 17:12 │ OK2RDI       │  59 018 SSB    │  59 071 JN88WX │    25 │ █▄█ ▄▄█ █▄█
│ 17:20 │ SN9D         │  59 019 SSB    │  59 064 JO90QC │   151 │
│ 17:26 │ OK2IRE       │  59 020 SSB    │  59 071 JN99FU │    99 │  10° │      │
│ 17:28 │ OK2KYZ       │  59 021 SSB    │  59 107 JN89XN │    68 │ 344° │      │
│ 17:39 │ OM3TGE       │  59 022 SSB    │  59 045 JN98FV │    21 │ 117° │      │
│ 20:12 │ OK2JI        │  59 023 SSB    │  59 132 JN89MW │   136 │ 322° │      │
│ 20:16 │ OK2C         │  59 024 SSB    │  59 300 JN99AJ │    48 │ 345° │      │
│ 20:24 │ OM3RRC       │ 599 025 CW     │ 599 068 JN99FC │    23 │  53° │      │
│ 20:31 │ OK2KOE       │  59 026 SSB    │  59 095 JN89SV │   113 │ 335° │      │
│ 20:55 │ OK2TT        │ 599 027 CW     │ 599 202 JO80OB │   141 │ 329° │      │
│ 21:16 │ OK2KOJ       │  59 028 SSB    │  59 136 JN89JJ │   113 │ 295° │      │
│ 21:18 │ OM4ANI       │  59 029 SSB    │  59 007 JN98AV │    16 │ 233° │      │
│ 08:17 │ OK2KYK       │  59 030 JN98CX │  59 156 JN89NB │    80 │ 277° │      │
  F1-CQ  F2-CALL+RPRT  F3-DE  F4-QRZ  F5-RPT  F6-CFM  F7-RPRT  F8-CQCQ F9-QSO B4
──────┤ 0 b/h
│ 08:22 │ OK2KCN       │  59 031 SSB    │  59 273 JN89OI │    84 │ █▀█ █   █▀▀
│ 08:30 │ OK5Z         │  59 032 SSB    │  59 544 JN89AK │   166 │ █ █ █▄█ ▀▀█
│ 08:33 │ OK2OHA       │  59 033 SSB    │  59 219 JO80NB │   144 │ █▄█   █ ▄▄█
│ 08:44 │ OM4TC        │  59 034 SSB    │  59 063 JN88WV │    27 │
│ 11:07 │ OK2K         │  59 035 SSB    │  59 116 JN99DQ │    79 │   4° │      │
│ 11:31 │ SN9K         │  59 036 SSB    │  59 229 JO90MN │   186 │  18° │      │
│ 11:37 │ OM5LD        │  59 037 SSB    │  59 214 JN98AH │    76 │ 189° │      │
│ 12:08 │ OK1KKL       │ 599 038 CW     │ 599 279 JO70PO │   277 │ 312° │ ODX  │
│ 13:13 │ OM3KEG       │  59 039 SSB    │  59 027 JN98CR │    28 │ 180° │      │
│ 13:14 │ OK2SUK       │  59 040 SSB    │  59 135 JN89TO │    82 │ 329° │      │
│ 13:17 │ OM3CQF       │  59 041 SSB    │  59 137 JN88RT │    58 │ 252° │      │
│ 13:30 │ SP9CQD       │  59 042 SSB    │  59 122 JN99OR │   111 │  41° │      │
│ 13:49 │ OM4ANJ       │  59 043 SSB    │  59 017 JN98AV │    16 │ 233° │      │
│ 13:51 │ OM4ADK       │  59 044 SSB    │  59 079 JN98CX │     1 │   0° │      │
│       │              │     045 JN98CX │                │       │      │      │
  15:52:47 (UTC)                                                 DOS: 14 373 KB
Vstupni data:                                    Op:
                   Celkem: 3 810 km, 87 km/QSO, ODX: OK1KKL, 277 km