OPAKOVAČ PMR VRŠATEC


 
Posledné QSO :

Michal Štvrtok

Picino NMNV

Martin Halenkovice/p


Gambrinus NMNV

Aktualizované 17.06.2012
 

Posledné QSO :

80 metrov:
1.OK1XC
2. OM3MW
3.OL90FOLK
4. OM6AN
5.OK2PJE/p

CB 27 MHz :
1. EXP. Bororo
2. Marcony Partizánske
3. Peter Púchov ( Repeater 3)
4. EXP. Marco Poolo
5. EXP. Dolina

2 metre :
1. OM4ADI (Direkt)
2. OK9ATD (Direkt)
3. OM3MW (Direkt)
4.OK2XRW/p (Direkt)
5.OK2QA/p (Direkt)

70 cm :
1. OM5KP
2.OM4AMV
3. VE3LB
4.OM3XI
5.OM5AMVAktualizované 21.09.2011
powered_by.png, 1 kB
Domov arrow Linky
Moje domáce QTH Tlačiť E-mail

Poloha mesta Dubnica nad Váhom

      Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí v Ilavskej kotline. Biele Karpaty tvoria severozápadné ohraničenie prírodného prostredia Dubnice nad Váhom a Strážovská hornatina ich ohraničuje na juhovýchode. Nachádza sa v údolí Váhu a na jeho južnej terase, v južnej časti Ilavskej kotliny, na severozápadných svahoch Teplickej  vrchoviny, 225-850 m n.m. Ilavská kotlina je erózno-tektonického pôvodu. Tvoria ju piesky, zlepence až íly. Štruktúra pôdy je hlinitá, piesčitá, štrková, ílovitá. Vodné toky na území mesta patria do správy Povodia Váhu. Mestom preteká Dubnický potok, ktorý sa vlieva do Váhu. Klimaticky ide o oblasť teplú, mierne vlhkú smiernou zimou, kde priemerná ročná teplota  je 8,5 stup?ov Celzia a ročným úhrnom zrážok 600-800 mm. Na území mesta sa nenachádzajú žiadne výraznejšie zásoby nerastných surovín. Uskutoč?uje sa iba ťažba štrkov v povodí Váhu, ktorá je však momentálne pozastavená.

Mesto Dubnica nad Váhom sa rozkladá na ploche 4914 ha, z čoho najväčšiu časť cca 54% tvoria lesy, 25%  poľnohospodársky pôdny fond, 10,8% plocha zastavaného územia a zvyšok vodné  plochy a ostatné plochy.

V katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom sa nachádza chránené vtáčie územie - Dubnické štrkovisko o rozlohe 60 ha. Chránené vtáčie územie je zaradené do Súvislej európskej sústavy chránených území „NATURA 2000“.

Územie mesta tvorí kataster Dubnice a mestská časť Prejta. Štatút mesta mu bol pridelený  roku 1960. V súčasnosti je 27. najväčšie mesto Slovenska. V novom územnom členení patrí od roku 1996 do okresu Ilava  a zárove? je najväčším mestom tohto okresu. K 1. 1. 2001 malo mesto 26 388 trvalo prihlásených obyvateľov. Okres Ilava tvoria obce Bolešov, Borčice, Červený Kame?, Dulov, Horná Poruba,  Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slávnica, Tuchy?a, Vršatecké  Podhradie, Zliechov a mestá Ilava (5403 obyvateľov) a Nová Dubnica (12271 obyvateľov). Je vzdialené len 14 km severovýchodne od mesta Trenčín a asi 140 km severne od hlavného mesta Bratislava. Mesto leží na hlavnom železničnom severojužnom ťahu, pri diaľnici D1 a prechádza nim štátna cesta I. triedy.

Okres Ilava podľa územného a správneho usporiadania patrí do územného celku Trenčianskeho kraja a je ohraničený okresmi Púchov a Trenčín.

  
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Ankety

Ako sa vám páči moja stránka ?
 
Páčia sa Vám rádioamatérské videá natáčané naším tímom ?
 

METEO:


Podmienky šírenia

VHF Aurora:
Status
144 MHz Es in EU:Status
70 MHz Es in EU:Status
50 MHz Es in EU:Status
144 MHz Es in NA:Status

Today's MUF & Es:Status

Zanechajte mi odkaz

ajte mi odkaz

Návštevy môjho webu

počítadlo.abz.cz

© 2019 OM4AJK - stránka amatérskeho rádia OM4AJK - technika, závody, MY QSO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.